Regulamin sklepu

§ 1. Informacje ogólne

 1. Właścicielem sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym www.repeto.pl („Sklep”) jest Smart Polak Ltd z siedzibą w Brighton, adres: First Floor, Telecom House, 125-135 Preston Road, BN1 6AF, United Kingdom, zarejestrowana w Companies House pod numerem 09295701, zwana dalej: „Repeto”.

 2. Dane do kontaktu z Repeto: adres: 19 Windrush Close, Worcester WR5 1JZ, UK, adres mailowy: info[małpka]repeto.pl

 3. W celu prawidłowego korzystania ze Sklepu wymagane są:

  1. dostęp do Internetu za pomocą łącza o przepustowości minimum 512 Kb/s,
  2. przeglądarka internetowa zaktualizowana do najnowszej wersji, rekomendowane przeglądarki: MS Internet Explorer 8.0+, Mozilla Firefox 4.0+, Safari 4.0+ i Chrome 5.0+,
  3. włączona obsługa cookies w przeglądarce,
  4. włączona obsługa skryptów w przeglądarce.
 4. Zakazane jest dostarczanie przez klientów treści o charakterze bezprawnym.

 5. Przed złożeniem zamówienia w Sklepie klient zobowiązany jest zapoznać się i zaakceptować niniejszy regulamin.

 6. Dane osobowe pozyskane przez Repeto w procesie rejestracji w Sklepie objęte są polityką ochrony danych osobowych. Szczegółowe informacje na te temat zawiera Polityka Prywatności.

 7. Użytkownikowi Serwisu mogą być wyświetlane komunikaty techniczne i marketingowe.

 8. Repeto nie gromadzi danych osobowych dzieci i osób małoletnich. Rodzic lub opiekun prawny może udostępnić dziecku lub osobie małoletniej kurs Repeto, ale przy zakładaniu konta podaje swoje dane. Jeżeli konto zakłada dziecko lub osoba małoletnia, to wyłącznie za zgodą i przy użyciu danych rodzica lub opiekuna prawnego.

§ 2. Rodzaj i zakres świadczonych usług

 1. W Sklepie jest prowadzona sprzedaż oprogramowania w formie:
  1. publikacji elektronicznych oferowanych na zasadzie licencji z możliwością pobrania zawartości przez klienta poprzez sieć Internet.
  2. Istotne właściwości produktów znajdujących się w asortymencie Sklepu, zostały określone przy każdym produkcie na stronie internetowej Sklepu: www.repeto.pl

§ 3. Złożenie i realizacja zamówienia

 1. Zamówienie jest tożsame z uiszczeniem płatności za dany kurs. Firmą realizującą płatności w Sklepie jest Stripe. Nasza aplikacja automatycznie sczytuje adres mailowy użytkownika oraz tytuł kursu. Po dokonaniu płatności wiemy, że dany użytkownik kupił kurs.
 2. Każde zamówienie zostaje potwierdzone drogą e-mailową automatycznie po złożeniu zamówienia. Wiadomość e-mail przesyłana jest przez Stripe na adres e-mail użytkownika Sklepu. E-mail stanowi również potwierdzenie przyjęcia oferty klienta w zakresie zawarcia z Repeto umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (dalej: „Umowa”) i wyznacza moment zawarcia Umowy.
 3. W wypadku kursów online dostępnych w Sklepie, realizacja zamówienia następuje poprzez odblokowanie i udostępnienie kupującemu pełnej funkcjonalności kursu.
 4. Z zamówionych kursów można korzystać online z dowolnego urządzenia, które umożliwia odwiedzanie stron internetowych. Korzystanie z niektórych urządzeń może ograniczać funkcjonalność kursu, np. brak wyświetlania zdjęć czy odtwarzania dźwięków. Sklep zaleca użytkownikom korzystanie z kursów przy użyciu komputerów i laptopów.
 5. Licencja na użytkowanie produktu elektronicznego jest imienna. Jeśli nabywcą produktu jest firma lub instytucja, może ona zostać wskazana jako nabywca licencji. Osoba dokonująca zakupów w sklepie (klient) nie musi być tożsama z nabywcą licencji.

§ 4. Cena, sposób i termin zapłaty

 1. Do każdego zrealizowanego zamówienia Repeto wystawia fakturę VAT. Faktury VAT wystawiana są w terminie do 7 dni od dnia złożenia zamówienia i przesyła je Nabywcy drogą elektroniczną
 2. Repeto oferuje następujące formy płatności:
 3. płatność kartą płatniczą. Płatności kartą są obsługiwane przez partnera Repeto, firmę Stripe. Repeto nie przechowuje na swoim serwerze, żadnych danych dotyczących sprzedaży poza odnotowaniem samego faktu, że dany użytkownik nabył kurs. Wszystkie informacje dotyczące trasakcji (data, kwota transakcji, itp.) dostępne są w serwisie Stripe.
 4. Ceny w sklepie są wyrażone w złotych polskich. Wszystkie ceny są cenami brutto, czyli uwzględniają wszystkie należne podatki, w tym VAT. Poszczególne ceny zostały podane na stronie internetowej Sklepu: www.repeto.pl przy każdym produkcie. Repeto nie nalicza, żadnych opłat za wysyłkę ponieważ dostęp do wszystkich kursów w sklepie odbywa się drogą elektroniczną.

Worcester, 11 stycznia 2019 r.