Angielskie czasy - Present Continuous

napisał Paweł, prawie 2 lat temu Język angielski

W dzisiejszy wpisie omówię kolejny angielski czas gramatyczny. Tym razem będzie to czas Teraźniejszy Ciągły - Present Continuous.

Jest to stosunkowo łatwy czas, który stosujemy najczęściej, aby powiedzieć, że jakaś czynność właśnie się odbywa. Jest jednak kilka wyjątków, sprawdźmy dokładnie, w jakich sytuacjach używamy tego angielskiego czasu.

Użycie czasu Present Continuous

Czasu Present Continuous używamy następujących sytuacjach:

Uwaga, czasu tego zazwyczaj nie używamy z tzw. Stative verbs

Są to czasowniki, które nie wyrażają czynności, a raczej stan umysłu i relacje. Oto niektóre z nich:

Czyli powiemy I understand you Rozumiem cię a nie I am understanding you. Albo powiemy I want to go there Chcę tam iść raczej niż I am wanting to go there.

Niestety i od tej reguły zdarzają się wyjątki. Kilka przykładów wziętych z życia codziennego: reklama McDonald's wyraźnie mówi I'm loving it! Kocham to! W internecie spotkałem kolejne przykłady: What should you do if you are being robbed? Co powinieneś zrobić w momencie, gdy jesteś ofiarą napadu?, I'm thinking of moving to Boston Zastanawiam się nad przeprowadzką do Bostonu czy Are you having a good time? Dobrze się bawisz?

Sądzę, że najlepszym rozwiązaniem jest unikanie tworzenia czasu Continuous ze Stative verbs, przyglądanie się co dzieje się w autentycznym języku i, w razie potrzeby, zaadoptowanie niektórych praktycznych zwrotów łamiących tę zasadę.

Tworzenie zdań oznajmujących

Oto przykładowe zdanie w czasie Present Continuous:

My father is watching TV play

Jak widzimy, na początku zdania pojawia się jego podmiot, może to być osoba, rzecz lub zaimek osobowy. Następnie dodajemy odpowiednią formę czasownika to be (być). Trzecim elementem zdania jest czasownik. Do jego podstawowej formy dodajemy końcówkę 'ing' (jest kilka wyjątków, szczegóły poniżej). Informacje te możemy przedstawić w postaci schematu:

Podmiot + Czasownik 'to be' w odpowiedniej formie + Czasownik z dodaną z końcówką ing
My father, Tom, Americans students,
I, You, He, She, We, They
am, are, is walking, talking, sleeping, running, sitting

Kilka dodatkowych przykładów zdań oznajmujących w czasie Present Continuous:

play I am driving, I cannot talk now.

play Tom is talking over the phone at the moment.

play Ann is busy, she is cooking dinner.

play The children are sleeping, be quiet!

Wyjątki przy tworzeniu czasowników z końcówką -ing

W większości przypadków do podstawowej formy czasownika dodajemy końcówkę -ing do bezokoliczniku, ale jest kilka wyjątków:

Tworzenie pytań

Pytania w czasie Present Continuous tworzymy w bardzo łatwy sposób, zamieniając szyk zdania oznajmującego. Aby utworzyć pytanie umieszczamy czasownik to be (być) w odpowiedniej formie przed podmiotem zdania i dodajemy znak zapytania na końcu:

Is your father watching TV? play

Oczywiście możemy zapytać nie tylko czy ktoś coś aktualnie robi ale również uzyskać dodatkowe szczegóły. Poniżej więcej przykładów pytań w tym czasie:

play Why are you crying?

play Who am I speaking with?

play Why is your dad shouting so loud?

play What time are we leaving?

Tworzenie przeczeń

Wróćmy jeszcze szybko do zdań oznajmujących. Pamiętasz zapewne jak się je tworzy? Podmiot + czasownik 'to be' + czasownik w formie ing. Jeśli chcesz utworzyć przeczenie, umieść słówko not tuż po czasowniku 'to be':

My father is not watching TV play

Prawdopodobnie pamiętasz, że w niektórych przypadkach istnieje możliwość połączenia słówka not z czasownikiem 'to be'. Można połączenie to stosować również w tym wypadku, czyli are not często zmienia się w aren't a is not w isn't. Oto kilka przykładów przeczeń:

play I'm not driving, we can talk now.

play Tom isn't talking over the phone at the moment.

play Ann isn't going to the concert tonight.

play The children aren't sleeping yet.

Drugim popularnym angielskim czasem teraźniejszym jest Present Simple Tens. Więcej informacji o tym czasie w moim artykule Angielskie czasy - Present Simple.

Pierwsza rozmowa po angielsku, jak sobie poradzić? Nazwy miesięcy po angielsku